Familiegeschiedenis; 5 generaties Out

Van boerderij naar bakkerij

Ouderkerk aan de Amstel was rond 1880 een klein dorp onder de rook van Amsterdam. Er heerste veel agrarische bedrijvigheid, er werd nog beperkt turf gestoken en er was wat industrie waaronder de kruitfabriek. Het was op 27 april 1897 dat het echtpaar Johannes Adrianus Out en Anna Nooy de bakkerij aan de Kerkstraat overnam van bakker Kohlwey. Dit was inclusief de paardenstal en de bergschuur. Zij waren toen respectievelijk 56 en 45 jaar oud en hadden 7 zonen en 2 dochters.

De huurprijs van het pand bedroeg voor 1 jaar ƒ 500,00 dat in twee termijnen moest worden voldaan. De hele winkelinventaris werd ook voor ƒ 500,00 overgenomen. Na nog eens 4 optiejaren werd de bakkerij gekocht voor ƒ 6000,00. De bijgebouwen bleven in huur.

De zonen Tinus en Gerrit runden, samen met een paar knechts, de bakkerij en ventten het brood uit. Twee andere zonen Ko en Kees waren nog erg jong, respectievelijk 12 en 10 jaar, maar moesten wel helpen. In 1904 verliet Gerrit de bakkerij en begon in Hillegom voor zichzelf. In 1907 verliet Tinus de bakkerij en opende een bakkerij in Hazerswoude. Vanaf die tijd moesten Ko en Kees samen met de knechts de bakkerij runnen. In 1908 overleed bakker Johannes Adrianus Out, tien jaar later overleed ook Anna Nooy op 67-jarige leeftijd.

Zo kwam het dat beide broers besloten dat het beter was om ieder een eigen zaak te hebben. Ze spraken af bij de notaris allebei een bod op de bakkerij uit te brengen. Daarbij kwam Ko kwam als hoogste bieder uit de bus. Broer Kees nam van het “uitgekochte” geld een bakkerij in Bennebroek over.

Ko Out huwde in 1920 Anna Helsloot. De bakkerij en het woonhuis werden totaal gerenoveerd. Bakker Ko en zijn vrouw kregen 3 zonen en 1 dochter. De jongste, André, werd direct na de lagere school in de bakkerij geplaatst. Drie jaar later was de tweede zoon, Frans, aan de beurt. Dochter Ans mocht nog even naar de naaischool, maar moest toch in de winkel aan de bak. De oudste zoon, Jan, mocht de 3-jarige Mulo doorlopen, maar werd vervolgens ook in de bakkerij aan het werk gezet.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Ko de zaak met anderen runnen omdat de zonen her en der waren gestationeerd of ondergedoken zaten. Na terugkeer werkte iedereen ergens anders. Jan Out huwde en kwam in 1949 weer terug in de zaak, waar zus Ans nog werkzaam was. Frans was in dienst in Indonesië en in die periode overleed, op 29 juni 1949, bakker Ko Out. Vijftien jaar later overleed zijn echtgenote.

Jan Out en zijn vrouw To kregen 7 kinderen, 4 zoons en 3 dochters (Nico, Angele, Hans, Carla, Marcel, Ton en Tiny). In 1957, ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de bakkerij, werd deze vernieuwd om zodoende met de tijd mee te gaan. Naast brood en banket werd nu ook Artic ijs verkocht – softijs. Het brood werd ondertussen met een bestelbusje rondgebracht.

In de zomer van 1973 kwam ook Willy als verloofde van Hans en toekomstig bakkersvrouw haar steentje bijdragen. In 1977 werd het 80-jarig jubileum gevierd. De naam van de bakkerij werd, met het oog op de toekomst, omgezet in J.N. Out & Zoon. In 1984 overleed To Out, echtgenote van Jan. Zij was altijd actief geweest in de winkel met daarnaast de zorg voor het grote gezin.

Op 1 januari 1989 droeg Jan de zaak over aan zijn zoon Hans en diens vrouw Willy. In diezelfde maand werd herdacht dat Jan Out 50 jaar in de bakkerij had gewerkt. Bij monde van burgemeester de Groot werd hij verrast met de Orde van Oranje Nassau. Jan bleef tot 1993 actief in de bakkerij, deed de administratie en reed bestellingen.

Bakker Out 100 jaar

Hans en Willy hebben vier dochters, Marieke, Caroline, Bernadette en Jacqueline. In 1997 werd het 100 jarig bestaan van Bakkerij Out gevierd. Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal kreeg de bakkerij het predicaat ‘Hofleverancier’ uitgereikt. Met trots draagt de bakkerij het Koninklijk wapen en de titel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.

Ter gelegenheid van 100 Jaar Bakkerij Out heeft Jan Out de geschiedenis van de bakkerij bij de Kerkbrug beschreven.

Klik op bovenstaande afbeelding en blader online door het boekje ‘100 jaar Bakker Out’.

Voor het 100 jarig bestaan vroeg Hans als cadeau donaties voor de oprichting van de Stichting Historische Wandelingen in Ouderkerk. Deze Stichting heeft 3 wandelroutes uitgezet in Ouderkerk aan de Amstel. In samenwerking met de ANWB zijn authentieke informatiebordjes geplaatst met informatie over de historische plaatsen en gebouwen. Daarnaast worden gidsen opgeleid die de wandeltochten begeleiden.

Stichting Historische Wandeling Ouderkerk a/d Amstel

Bakker Jan Out overleed op 10 oktober 2004.

Hofleverancier

Op 27 april 2008 ontving Hans Out uit handen van Burgemeester Blankers-Kasbergen een Koninklijke Onderscheiding.  Hans werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau op grond van zijn persoonlijke verdiensten die door hun uitstraling duidelijk herkenbaar zijn in de samenleving.

Inmiddels werkt de 4e generatie, Hans en Willy Out, samen met de 5e generatie, Jacqueline Out. Op 27 april 2012, toen het bedrijf 115 jaar bestond, is zij mede vennoot geworden.

Sinds 1 januari 2019 werkt Jacqueline samen met haar vennoot Edwin Meissen aan de toekomst van Bakker Out.